71 หลับตื้น ตื่นง่าย

หลับตื้น ตื่นง่าย

บุพกรรมใดทำให้ลูกเป็นคนนอนหลับตื้น ตื่นง่าย เมื่อตื่นแล้วก็หลับต่อยาก ทำอย่างไรจึงจะดีขึ้นคะ

คุณครูไม่ใหญ่ :
เหตุที่ลูกเป็นคนนอนหลับตื้น ตื่นง่ายเมื่อตื่นแล้วก็หลับต่อยาก เพราะในอดีตชาติชาติหนึ่ง ลูกชอบจัดงานมหรสพอึกทึกดึกดื่นรบกวนชาวบ้านบ่อย ๆ ทำให้เขานอนไม่ค่อยหลับ จึงทำให้มีอาการเช่นนี้ ให้ทำบุญถวายเครื่องนอนแด่พระภิกษุสามเณรและผู้ยากไร้แล้วอธิษฐานจิต อาการก็จะดีขึ้น
๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/13
ต้นฉบับ หนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ๓

กลับสู่
สารบัญ หนังสือที่นี่มีคำตอบ

Leave a Comment

Your email address will not be published.