70 สิวที่หลัง

สิวที่หลัง

ที่หลังของผมจะมีสิวเม็ดใหญ่ ๒ เม็ดเป็น ๆ หาย ๆ ทุกเดือน ตั้งแต่หนุ่มจนถึงทุกวันนี้ และมักจะมีฝีขึ้นตามทวารบ้าง ที่หลังบ้าง ที่หลังจะเป็นบ่อย เป็นเพราะบุพกรรมใดครับ

คุณครูไม่ใหญ่ :
ที่หลังของลูกมีสิว ๒ เม็ด เป็น ๆ หาย ๆตั้งแต่หนุ่มจนบัดนี้ เพราะวจีกรรมในอดีตและปัจจุบัน ที่ชอบพูดนินทาวิจารณ์ลับหลังว่า คนโน้นไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ แม้กระทั่งพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ เป็นต้น มาส่งผล

จะแก้ไขก็ต้องมีปิยวาจา หมั่นสวดมนต์ภาวนา ทำทาน รักษาศีล และมาทำความสะอาดหอฉัน ลานธรรม เป็นต้น หนักก็จะเป็นเบา เบาก็จะหาย
๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/13
ต้นฉบับ หนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ๓

กลับสู่
สารบัญ หนังสือที่นี่มีคำตอบ

Leave a Comment

Your email address will not be published.