69 ริดสีดวงทวาร

ริดสีดวงทวาร

คุณพ่อของสามีเสียชีวิตด้วยโรคริดสีดวงทวาร ตอนอายุ ๖๘ ปี ก่อนที่จะเสียชีวิตอยู่ดี ๆ ท่านก็พูดกับคนที่มาเยี่ยมว่า “จะต้องไปแล้ว อีก ๑๖ ปีจะกลับมาใหม่” พอคนที่มาเยี่ยมลากลับและเดินลงบันได ท่านก็เสียชีวิตทันที คุณพ่อสามีตายแล้วไปไหน ที่พูดว่า“อีก ๑๖ ปีจะกลับมาใหม่” นั้น หมายความว่าอย่างไรคะ

คุณครูไม่ใหญ่ :
พ่อของสามีเสียชีวิตด้วยโรคริดสีดวงทวาร เพราะกรรมในอดีตที่เอาประทัดไปเสียบก้นสุนัขแล้วจุดไฟเพื่อแกล้งเล่นด้วยความคึกคะนอง บวกกับกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารทั้งอดีตและปัจจุบันมาส่งผล

ถ้าไม่มีกรรมปาณาติบาตอย่างมากก็ยังไม่ตายเพราะฉะนั้น อย่านะลูกนะ อย่าไปคะนองอย่างนั้น ไม่ได้เลย มันเป็นวิบากทั้งนั้น เรื่องวิบากกรรมนี่สำคัญ มันจะปรับคดี พญามารเป็นผู้คิดวิบากกรรม บังคับให้สร้างกรรม แล้วก็มีวิบากเซตโปรแกรมไว้ พระกับมารยังสู้กันอยู่ เรายังไม่ชนะเขา เพราะฉะนั้นต้องละชั่ว ทำดี ทำใจให้ใสไว้เถอะจึงจะถูกหลักวิชชา

ก่อนเสียชีวิต อยู่ดี ๆ พ่อก็พูดกับคนที่มาเยี่ยมว่า “จะต้องไปแล้ว อีก ๑๖ ปีจะกลับมาใหม่” เพราะท่านเห็นเจ้าหน้าที่ที่เป็นภุมมเทวามารับ และเจ้าหน้าที่บอกพ่ออย่างนี้ ก่อนเสียชีวิตก็เลยบอกต่อ แต่ก็ยังไม่รู้เหตุผลว่าเพราะอะไร

พ่อตายแล้วก็ไปเป็นภุมมเทวาระดับกลาง ในหมู่บ้านภุมมเทวาแห่งหนึ่งด้วยบุญที่ทำตามประเพณี
๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/13
ต้นฉบับ หนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ๓

กลับสู่
สารบัญ หนังสือที่นี่มีคำตอบ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *