67 มะเร็งในทัศนะของโรงเรียนฯ

มะเร็งในทัศนะของโรงเรียนฯ

โรคมะเร็งในทัศนะของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ต่างจากทัศนะทางการแพทย์อย่างไร มะเร็งเกิดจากกรรมอะไร สามารถถ่ายทอดผ่านทางพันธุกรรมได้หรือไม่ และสามารถป้องกันหรือแก้ไขให้หายได้หรือไม่อย่างไรคะ

คุณครูไม่ใหญ่ :
โรคมะเร็งในทัศนะของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาต่างจากโรคมะเร็งในทัศนะของแพทย์ คือ ในทัศนะของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา โรคนี้เกิดจากวิบากกรรม เป็นกรรมเฉพาะตัว ใครจะมารับกรรมแทนเราไม่ได้ แต่ถ้าพ่อแม่มีกรรมเสมอกับลูก ก็จะดึงดูดให้ลูกมีวิบากกรรมชนิดนี้มาเกิดร่วมด้วย แต่ไม่ใช่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมมะเร็งเกิดจากวิบากกรรมหลายๆอย่าง แต่จะเกิดจากกรรมปาณาติบาตเป็นหลัก แล้วมีกรรมอื่นมาเสริม เช่น
มะเร็งมดลูกเกิดจากการผิดศีลปาณาติบาตกับกาเมฯ
มะเร็งเม็ดเลือด มะเร็งกระดูก เกิดจากการผิดศีลปาณาติบาตกับอทินนาทาน
มะเร็งในช่องปาก เกิดจากการผิดศีลปาณาติบาตกับผิดศีลข้อ ๔ เช่น มุสาบ้างผรุสวาจา ด่าว่าคำหยาบบ้าง
มะเร็งที่ตับ เกิดจากปาณาติบาตกับสุรา เป็นต้น
จะแก้ไขได้หรือไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับกรรมหนักหรือเบา มีบุญทั้งอดีตและปัจจุบันมากหรือน้อย ซึ่งเรื่องมันซับซ้อน ดังนั้นดีที่สุด คือป้องกันด้วยการรักษาศีล ๕ ให้บริสุทธิ์
๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/13
ต้นฉบับ หนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ๓

กลับสู่
สารบัญ หนังสือที่นี่มีคำตอบ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *