66 มะเร็งเฮงนั้ง

มะเร็งเฮงนั้ง

ผู้ที่กำลังป่วยเป็นโรคมะเร็ง หากปล่อยสัตว์ปล่อยปลาบ่อย ๆ จะมีส่วนช่วยให้อาการทุเลาเบาบาง หรือหายเป็นปกติได้เร็วขึ้นหรือไม่ครับ หรือว่าควรจะต้องสั่งสมบุญในรูปแบบใดเป็นพิเศษครับ

คุณครูไม่ใหญ่ :
ผู้ป่วยโรคมะเร็ง หากปล่อยสัตว์ปล่อยปลาบ่อย ๆ นั้น ก็จะมีส่วนช่วยให้ผ่อนหนักเป็นเบา เบาเป็นหาย แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่า บุญในปัจจุบันกับวิบากกรรมในอดีตที่ทำมาอย่างไหนจะมีปริมาณมากกว่ากัน ก็ต้องสั่งสมบุญทุกบุญ ทั้งทาน ศีล ภาวนา ปล่อยสัตว์ปล่อยปลา นั่งธรรมะให้เข้าถึงพระภายใน หนักก็จะเป็นเบา เบาก็หาย ตายก็ไปดี
๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/13
ต้นฉบับ หนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ๓

กลับสู่
สารบัญ หนังสือที่นี่มีคำตอบ

Leave a Comment

Your email address will not be published.