42 แพ้ท้องอยากดื่มเหล้า

แพ้ท้องอยากดื่มเหล้า

ตอนที่ตั้งท้องลูกสาวคนที่สาม ลูกรู้สึกแพ้ท้อง มีอาการอยากดื่มแต่เหล้าเบียร์ และได้ซื้อมาดื่มเรื่อย ๆ จนกระทั่งคลอดการที่ลูกมีอาการเช่นนี้ เป็นเพราะกรรมส่วนตัวของลูก หรือเป็นกรรมของลูกสาวที่ส่งผลถึงตัวลูก แล้วลูกในท้องจะมีวิบากกรรมที่แม่ดื่มเหล้าเบียร์ด้วยหรือไม่คะ

คุณครูไม่ใหญ่ :
ตอนท้องลูกสาวคนที่สาม ลูกอยากดื่มแต่เหล้าเบียร์ เพราะวิบากกรรมของลูกและลูกสาวร่วมกันในอดีต ที่ชอบชวนคนมาเลี้ยงเหล้าสังสรรค์กันบ่อย ๆ มาส่งผล

ลูกที่อยู่ในท้องก็ไม่มีวิบากกรรมในการที่แม่ดื่มน้ำเมา เพราะกรรมที่ลูกในท้องชอบเลี้ยงเหล้าคนอื่น ได้บันดาลให้แม่อยากดื่มน้ำเมา กอปรกับแม่ก็มีกรรมร่วมกันดังกล่าวด้วย

ที่แม่ดื่มแม่ก็จะมีวิบากกรรมสุรา แพ้ท้องอย่างอื่นก็มีตั้งเยอะแยะ อยากจะไปกินอะไรก็ไปกินเถอะ แต่มาดื่มน้ำเมาก็ทำให้มีวิบาก เพราะฉะนั้นให้สั่งสมบุญให้มาก ๆ แล้วอธิษฐานจิตให้พ้นจากวิบากกรรมนี้
๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/13
ต้นฉบับ หนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ๓

กลับสู่
สารบัญ หนังสือที่นี่มีคำตอบ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *