23 พิมพ์ธนบัตรปลอม

พิมพ์ธนบัตรปลอม

คุณพ่อมีส่วนร่วมในการพิมพ์ธนบัตรปลอม จะถือว่าผิดศีลข้อ ๔ หรือศีลข้อ ๒ คะ เพราะการปลอมก็เหมือนกับโกหก น่าจะเป็นข้อ ๔ แต่เวลาเอาเงินไปซื้อของ ก็เหมือนกับไปโกงทรัพย์เขา น่าจะข้อ ๒ คนพิมพ์ธนบัตรปลอมกับคนใช้ธนบัตรปลอมจะได้รับวิบากกรรมอย่างไร และคนใช้ธนบัตรปลอมทั้ง ๆ ที่รู้แล้วใช้ กับคนที่ใช้เพราะไม่รู้ จะได้รับกรรมต่างกันอย่างไรคะ–

คุณครูไม่ใหญ่ :
การพิมพ์ธนบัตรปลอม ก็ถือว่าผิดศีลทั้งข้อ ๔ และข้อ ๒ เพราะเป็นการหลอกลวงประชาชน และโกงทรัพย์ผู้อื่นด้วย

คนพิมพ์ธนบัตรปลอมก็จะไปอบาย โดยเริ่มต้นที่มหานรกขุม ๔ จะโดนนายนิรยบาลล้วงเอาธนบัตรเหล็กร้อนในท้องออกมาจากปาก และจะมีธนบัตรปลอมที่เป็นเหล็กคมเหมือนใบมีดตกใส่ ทุกข์ทรมานมาก เป็นต้น แล้วก็รับโทษตามลำดับ จากอุสสทนรก ยมโลก เป็นเปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉานเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์จะยากจน มีหนี้สินล้นพ้นตัว และจะเป็นโรคมะเร็งกระดูกบ้าง มะเร็งในเลือดบ้าง

ส่วนคนที่รู้แล้วใช้ ก็จะมีวิบากโดนเขาหลอกด้วยของปลอมบ้าง เป็นต้น

ส่วนคนที่ไม่รู้แล้วใช้ ก็ไม่มีวิบากกรรม
๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/13
ต้นฉบับ หนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ๓

กลับสู่
สารบัญ หนังสือที่นี่มีคำตอบ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *