24 Copy ลิขสิทธิ์

Copy ลิขสิทธิ์

ผมเคยก๊อปปี้ลิขสิทธิ์ตราสินค้าของผู้อื่น แต่ปัจจุบันเลิกแล้ว จะมีวิบากกรรมอย่างไรบ้างครับ
สินค้าที่ขายในปัจจุบัน เป็นชุดว่ายน้ำสตรีบิกีนี่ ไม่ทราบว่าจะมีวิบากกรรมอย่างไร จะแก้ไขได้อย่างไรครับ

คุณครูไม่ใหญ่ :
ตัวลูกเคยก๊อปปี้ลิขสิทธิ์ยี่ห้อสินค้าแบรนด์เนม ก็จะมีวิบากกรรม คือ ตัวลูกทำอย่างไร ชาติต่อไปก็จะเจออย่างนั้นบ้าง เช่นถ้าลูกมีสินค้าแบรนด์เนมดังมาก ขายดี ก็จะไปเจอคนอื่นทำอย่างนี้บ้าง และมักจะเจอของแทนมากกว่าของแท้ ปัจจุบันสินค้าเป็นชุดว่ายน้ำสตรีบิกีนี่จะมีวิบากกรรมหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับผู้ใส่ ถ้าใส่เพื่อปกปิดร่างกาย และให้เหมาะสมต่อการออกกำลังกายและสถานที่ ก็ไม่มีวิบากกรรมอะไร แต่ถ้าใส่เพื่อยั่วยวนให้ผู้พบเห็นเกิดความกำหนัดยินดีในกาม อย่างนี้จะทำให้มีวิบากกรรม เช่น มีเหตุทำให้ผิดศีลกาเมฯ จนได้สักวันหนึ่ง ดังนั้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ดังกล่าว

แต่เพื่อความสบายใจของตัวลูก และพี่น้องทุกคน ก็ให้สั่งสมบุญทุกบุญให้มาก ๆแล้วอธิษฐานจิตอย่าให้มีวิบากกรรมใดมาตัดรอนเลย
๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/13
ต้นฉบับ หนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ๓

กลับสู่
สารบัญ หนังสือที่นี่มีคำตอบ

Leave a Comment

Your email address will not be published.