41 ผมแพ้แอลกอฮอล์

ผมแพ้แอลกอฮอล์

ทำไมผมถึงแพ้แอลกอฮอล์ ดื่มสุราแล้วมีผื่นคัน การที่ผมดื่มสุราเข้าไปแล้วไปนั่งสมาธิเห็นฟองสบู่เป็นสีดำ เห็นตัวเองอยู่ในความมืด และเห็นโครงตัวเองมีฝุ่นเกาะ ไม่ใสสว่างอย่างที่เคยเห็น เกิดจากอะไรครับ การดื่มสุรามีผลเสียอย่างไรต่อประสบการณ์ภายในครับ และคนที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ กายข้างในของเขาจะเป็นสีอะไรครับ

คุณครูไม่ใหญ่ :
ตัวลูกดื่มแอลกอฮอล์แล้วมีผื่นคันนั้นเพราะในอดีตเคยดื่มเหล้าเมาแล้วด่าคนไปทั่ว ไม่ว่าจะเป็นลูกหลาน เพื่อนฝูง แต่ต่อมาภายหลังได้มาเจอหมู่คณะก็เข้าใจเรื่องโทษของการดื่มสุรา จึงได้อธิษฐานจิตว่า อย่าได้กลับไปสู่วงจรสุราอีกเลย และถ้าดื่มสุราเมื่อใดก็ให้มีเหตุให้เลิกดื่มมาส่งผล เมื่อดื่มสุราแล้วเห็นฟองสบู่เป็นสีดำตอนนั่งสมาธิ เห็นตัวเองนั่งอยู่ในความมืดและเห็นโครงตัวเองมีฝุ่นเกาะ ไม่ใสสว่างอย่างที่เคยเห็นนั้น ก็คือกระแสของบาปอกุศลที่ตัวลูกเห็นในสมาธิ

การดื่มแอลกอฮอล์จะทำให้สติหย่อนมีผลให้สมาธิหย่อน และประสบการณ์ภายในพลอยแย่ตามไปด้ว ยคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ กายมนุษย์ละเอียดภายในของเขาก็จะเศร้าหมองจนถึงคล้ำดำและเมื่อตายแล้วก็จะไปอบายภูมิ
๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/13
ต้นฉบับ หนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ๓

กลับสู่
สารบัญ หนังสือที่นี่มีคำตอบ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *