36 หน้าที่ของตำรวจ

หน้าที่ของตำรวจ

ในการสอบสวนผู้ต้องหา ผมมักจะใจขุ่น เพราะบางครั้งเราไม่สามารถพูดดีๆ กับผู้ต้องหาได้ บางครั้งถึงขนาดต้องใช้วิธีการแบบตำรวจ การทำเช่นนี้จะได้บาปหรือบุญอย่างไร ได้อะไรมากกว่ากัน และผมควรจะทำอย่างไรดีถ้าต้องใช้วิธีการแบบตำรวจ สอบสวนผู้ต้องหาอีกครับ

คุณครูไม่ใหญ่ :
การทำเช่นนี้ก็จะได้บุญปนบาป คือ บุญที่ได้จากการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ปนกับบาปที่ผู้ต้องหาอาจจะจองเวรก็จะส่งผลให้ไปเป็นกุมภัณฑ์

ลูกต้องทำตามหน้าที่ ก็อย่าขุ่นนาน เอาขุ่นแค่ระดับว่า พอให้เหตุผลแล้วก็เลิกขุ่น อีกทั้งต้องสั่งสมบุญทุกบุญ ทั้งทาน ศีลภาวนา ให้มากๆ บุญจะได้มากกว่าบาป จนบาปตามไม่ทัน
๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/13
ต้นฉบับ หนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ๓

กลับสู่
สารบัญ หนังสือที่นี่มีคำตอบ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *