34 เล่นหุ้น

เล่นหุ้น

การเก็งกำไรในตลาดค้าเงิน, ค้าทอง,น้ำมัน หรือตลาดอื่น ๆ ที่เป็น Zero-sumgame คือ หากมีคนได้กำไร จะมีคนขาดทุนในจำนวนเงินที่เท่ากัน โดยนำเงินจากผู้ที่คาดเหตุการณ์ผิด ไปจ่ายให้ผู้ที่คาดการณ์ถูก การซื้อขายแบบนี้เป็นมิจฉาอาชีวะหรือไม่ ขณะนี้ลูกเล่นหุ้นอยู่ แต่เป็นหุ้น Positivesum game คือ ถ้าเศรษฐกิจดี หุ้นขึ้น ทุกคนที่ถือหุ้นอยู่จะได้กำไร ลูกสงสัยว่า การเล่นหุ้นเป็นมิจฉาอาชีวะหรือไม่

คุณครูไม่ใหญ่ :
การเก็งกำไรในตลาดค้าเงิน, ค้าทอง,น้ำมัน หรืออื่น ๆ ที่เป็น Zero-sum game การซื้อขายแบบนี้ยังไม่จัดว่าเป็นมิจฉาอาชีวะโดยตรง ยกเว้นใช้ขบวนการพิเศษ เพื่อสร้างราคา หรือดันราคาอย่างไม่มีเหตุผล หรือผิดปกติ

การที่ลูกเล่นหุ้นก็ไม่ถือว่าเป็นมิจฉาอาชีวะ เพราะเป็นมูลค่าตามความเป็นจริงของบริษัทนั้น ๆ ยกเว้นไปปั่นหุ้น หรือสร้างราคาเกินความจริง
๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/13
ต้นฉบับ หนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ๓

กลับสู่
สารบัญ หนังสือที่นี่มีคำตอบ

Leave a Comment

Your email address will not be published.