30 ผลิตยาทำแท้ง (ตอน ๒)

ผลิตยาทำแท้ง (ตอน ๒)

ผู้ที่ผลิตยาที่ใช้รักษาโรคได้ และทำแท้งได้ด้วย และผู้ที่ผลิตยาที่ใช้ทำแท้งโดยตรงจะมีวิบากกรรมต่างกันอย่างไร
ยาเกือบทุกชนิดจะมีผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ กันไป เช่น ทำให้ผมร่วงปากพอง คลื่นไส้ อาเจียน เป็นต้น ผู้ผลิตผู้จำหน่ายจะได้รับวิบากกรรมกับผลเหล่านั้นหรือไม่คะ

คุณครูไม่ใหญ่ :
ผู้ที่ผลิตยารักษาโรคได้และใช้ทำแท้งได้ด้วยนั้น ก็จะมีวิบากกรรมทำแท้งน้อยกว่า เพราะไม่มีเจตนาทำแท้งโดยตรง ผู้ที่ผลิตยาทำแท้งโดยตรงก็มีวิบากกรรมปาณาติบาตโดยตรง ยาเกือบทุกชนิดจะมีผลข้างเคียงดังกล่าว ทั้งผู้ผลิตและผู้จำหน่ายจะมีวิบากกรรมมากน้อย ขึ้นอยู่กับว่า ได้บอกแจ้งลงในใบกำกับยาอย่างชัดเจนหรือไม่ อีกทั้งให้อยู่ในวินิจฉัยของแพทย์ผู้รักษา ก็จะไม่มีวิบากกรรม เพราะมุ่งที่จะรักษาโรค
๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/13
ต้นฉบับ หนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ๓

กลับสู่
สารบัญ หนังสือที่นี่มีคำตอบ

Leave a Comment

Your email address will not be published.