28 บ้านนกนางแอ่น

บ้านนกนางแอ่น

ปัจจุบันมีอาชีพใหม่เกิดขึ้นที่กำลังฮิตมากๆ คือ การสร้างบ้านตึกให้นกนางแอ่นอยู่ เพื่อเก็บรังไปขาย หมู่ญาติของลูกก็คิดจะทำอาชีพนี้ด้วย อาชีพนี้เป็นบาปไหมคะ

คุณครูไม่ใหญ่:
อาชีพสร้างบ้านตึกให้นกนางแอ่นอยู่นั้น ถ้าสร้างให้เขาอยู่เฉยๆ ก็ไม่มีปัญหา ก็จะได้บุญ

แต่ถ้าสร้างให้เขาอยู่ แล้วไปเก็บรังที่นกมันทิ้งแล้วก็ไม่มีปัญหาอีกเช่นกัน แต่ถ้าไปเก็บรังที่มันยังใช้อยู่ ก็จะเป็นบาปที่จะทำให้นกต้องทรมานในการสร้างรังของมันบ่อยๆ ผลแห่งการกระทำนี้ เมื่อกรรมส่งผลก็จะทำให้ร่างกายของบุคคลนั้นไม่แข็งแรง และจะไม่มีที่อยู่ เพราะไปเบียดเบียนที่อยู่ผู้อื่น อีกทั้งเวลามีสมบัติก็จะมีวิบัติติดมาด้วย คือ จะเจอภัยต่างๆ เช่น ภัยพาล โจรภัย ภัยธรรมชาติ น้ำท่วม ไฟไหม้ เป็นต้น
๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/13
ต้นฉบับ หนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ๓

กลับสู่
สารบัญ หนังสือที่นี่มีคำตอบ

Leave a Comment

Your email address will not be published.