25 นักเขียน

นักเขียน

ในฐานะนักเขียน บางครั้งลูกต้องต่อสู้กับสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เช่น กับผู้ที่พยายามโจมตีพระพุทธศาสนา รวมถึงผู้ที่พยายามปลุกปั่นให้สังคมวุ่นวาย ลูกต้องตอบโต้กับคนพาลอย่างดุเดือด การกระทำเช่นนี้ถือเป็นบุญหรือบาปอย่างไร

คุณครูไม่ใหญ่ :
การกระทำเช่นนั้น ก็ขึ้นอยู่กับเจตนาและการใช้ถ้อยคำ ถ้าเจตนาดีและถ้อยคำนั้นไม่ไปทิ่มแทงใคร เป็นวิธีการเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโต้ตอบพวกมิจฉาทิฏฐิแบบ “อนูปวาโท” คือ ไม่ว่าร้ายใคร ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่มีวิบากกรรมใด
๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/13
ต้นฉบับ หนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ๓

กลับสู่
สารบัญ หนังสือที่นี่มีคำตอบ

Leave a Comment

Your email address will not be published.