22 ทหารรับใช้ชาติ

ทหารรับใช้ชาติ

การเป็นทหารรับใช้ชาติของผมถือว่าได้บุญไหม ถ้าได้ ได้อย่างไรครับ ถ้าไม่ได้เป็นเพราะอะไรครับ

คุณครูไม่ใหญ่ :
อาชีพทหารเป็นอาชีพที่มีทั้งบุญและบาปเจือกัน เพราะเป็นอาชีพที่เสียสละเพื่อชาติ เพื่อส่วนรวม เพื่อให้เกิดความสงบของบ้านเมือง ต้องเสี่ยงชีวิต เสี่ยงภัย ลำบากและก็ต้องตายแทนคนอื่น ดังนั้น ต้องหมั่นสั่งสมบุญให้มาก ๆ ในทุกบุญ เพราะการฆ่าเขามันเป็นบาป แต่เราเสียสละชีวิตเพื่อความสงบสุขของบ้านเมือง นี่ถือว่าเป็นบุญ แต่มันก็เจือๆ กันอยู่

การเป็นทหารรับใช้ชาติของลูก ถ้ามีเจตนาอยากให้ชาติ ศาสนา และประชาชนผู้อยู่แนวหลังปลอดภัย ก็มีส่วนแห่งบุญอยู่บ้างแบบโลกๆ คือ จะได้รับการชื่นชมแบบทางโลก ได้รับเกียรติยศเชิดชูยกย่องในสังคมของประเทศที่ไปเกิด ทรัพย์สมบัติจะถูกปกป้องไม่ให้มีภัยต่าง ๆ เพราะเราสละชีวิตเพื่อปกป้องผองภัย

ส่วนวิบากกรรมนั้นขึ้นอยู่กับความตั้งใจที่จะฆ่าข้าศึกนั้นรุนแรงแค่ไหน และจำนวนข้าศึกที่ถูกฆ่า รวมถึงวิธีการฆ่าทรมานมากน้อยแค่ไหน
๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/13
ต้นฉบับ หนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ๓

กลับสู่
สารบัญ หนังสือที่นี่มีคำตอบ

Leave a Comment

Your email address will not be published.