19 ค้าหวย ค้าอาวุธ

ค้าหวย ค้าอาวุธ

วิบากกรรมใด ทำให้ลูกต้องจำใจขายหวยใต้ดินอยู่ระยะหนึ่ง ผลกรรมนี้จะส่งผลอย่างไร และลูกจะมีวิธีตัดกรรมนี้ได้อย่างไร
ปัจจุบันลูกทำงานผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่นำไปใช้ประกอบอาวุธสงครามลูกจะมีส่วนในกรรมนี้ไหม ถ้าหากลูกนำเงินรายได้จากส่วนนี้มาทำบุญ จะได้บุญเต็มที่ไหมคะ

คุณครูไม่ใหญ่ :
ตัวลูกต้องจำใจขายหวยใต้ดินอยู่ระยะหนึ่งนั้น ก็จะทำให้มีเชื้อผูกพันอยู่ในวงจรนี้บ้าง จะแก้ไขก็ต้องหมั่นสั่งสมบุญทุกบุญ แล้วอธิษฐานจิตให้พ้นวิบากกรรม และไปชักชวนให้คนเลิกเล่นหวยด้วย

ปัจจุบันลูกทำงานผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่นำไปประกอบอาวุธสงครามนั้น ก็จะมีส่วนในการค้าอาวุธและมีส่วนในการฆ่ามนุษย์ ซึ่งจะมีวิบากทำให้เราไปเกิดในประเทศที่มีสงครามมาก มีโรคภัยไข้เจ็บ และอายุสั้น หากนำเงินนี้มาทำบุญ ก็จะได้บุญไม่เต็มที่ เพราะวัตถุทานไม่บริสุทธิ์ ด้วยเหตุที่เงินนี้ได้มาจากการมีส่วนในการค้าอาวุธและฆ่าคน ให้มองหาช่องทางทำอาชีพอื่นเลี้ยงชีพและสร้างบารมีจะดีกว่า
๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/13
ต้นฉบับ หนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ๓

กลับสู่
สารบัญ หนังสือที่นี่มีคำตอบ

Leave a Comment

Your email address will not be published.