18 ค้าน้ำเมา

ค้าน้ำเมา

บุญหรือกรรมใดมาส่งเสริมให้ผมได้สืบทอดกิจการตัวแทนจำหน่ายสุราและบุหรี่แต่เพียงผู้เดียวจากคุณพ่อ และยังมือขึ้นอีกด้วย สามารถขยายกิจการจนมีมูลค่านับพันล้านได้ครับ

คุณครูไม่ใหญ่ :
ตัวลูกได้มาสืบทอดกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายสุราและบุหรี่แต่เพียงผู้เดียวแทนคุณพ่อ และสามารถขยายกิจการเป็นพันล้านได้นั้น เพราะในอดีตเมื่อทำบุญแล้วมักจะอธิษฐานจิตอย่างเดียวว่า “ขอให้รวย”

คำอธิษฐานนั้นจึงไม่ได้ประกอบไปด้วยปัญญาล้อมกรอบเอาไว้ว่า ให้รวยจากสัมมาอาชีวะดังนั้น เมื่อบุญส่งผล จึงทำให้ทรัพย์สมบัติเกิดขึ้นมาจากทางใดทางหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นมิจฉาอาชีวะ หรือสัมมาอาชีวะ ซึ่งก็แล้วแต่การประกอบเหตุในปัจจุบัน
๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/13
ต้นฉบับ หนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ๓

กลับสู่
สารบัญ หนังสือที่นี่มีคำตอบ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *