12 การอยู่ร่วมกัน

การอยู่ร่วมกัน

ขอความเมตตาคุณครูไม่ใหญ่ ให้หลักคุณธรรมในการอยู่ร่วมกันในครอบครัวใหญ่ที่มีหลากหลายวัย ทำอย่างไรให้มีความสามัคคีปรองดองกัน เป็นครอบครัวธรรมกายที่อบอุ่นคะ

คุณครูไม่ใหญ่ :
ครอบครัวใหญ่ที่มีหลากหลายวัยจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และสามัคคีปรองดองกัน เป็นครอบครัวธรรมกายนั้น ก็ขึ้นอยู่กับการให้ เช่น ให้ความรัก ความปรารถนาดีต่อกัน ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ให้อภัยในข้อผิดพลาดซึ่งกันและกัน ให้รอยยิ้มพิมพ์ใจต่อกัน และก็ชักชวนกันมาสร้างบารมีร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น
๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/13
ต้นฉบับ หนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ๓

กลับสู่
สารบัญ หนังสือที่นี่มีคำตอบ

Leave a Comment

Your email address will not be published.