38. พระเวสสันดร

พระเวสสันดร

ลูกเคยพูดกับพี่สาวเรื่องพระเวสสันดรที่ยกกัณหาชาลีให้ชูชก ลูกวิจารณ์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ว่า ไม่ควรละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น แม้จะเป็นลูกชายลูกสาวของตนก็ตาม ไม่น่าจะมีสิทธิ์ไปยกชีวิตของผู้อื่นให้กับใคร ถ้าอยากจะทำความดี ก็ควรอยู่ในสิทธิ์ของตนเอง การวิจารณ์เช่นนี้จะเป็นบาปหรือไม่ ถ้าบาป ควรทำอย่างไรจึงจะแก้ไขวิบากกรรมนี้ได้คะ

คุณครูไม่ใหญ่ :
ลูกพูดวิจารณ์พระเวสสันดรว่า การยกกัณหาชาลีให้ชูชกนั้น เป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น ถึงแม้ด้วยความไม่รู้ก็เป็นบาป เพราะโมหะคืออำนาจความหลงที่ไม่รู้ แล้วชอบวิจารณ์

วิบากกรรมนี้จะส่งผลให้มีอุปสรรคมาขัดขวางในการสร้างบารมี โดยจะมีคนมาพูดให้ท้อใจ จะแก้ไขก็ต้องทำบุญทุกบุญ ทั้งทานศีล ภาวนา เป็นต้น แล้วก็ขอขมาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ่อย ๆ หนักก็จะเป็นเบา เบาก็จะหายไป
๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/12
ต้นฉบับ หนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ๒

กลับสู่
สารบัญ หนังสือที่นี่มีคำตอบ

Leave a Comment

Your email address will not be published.