34. ปั๊มหัวใจ

ปั๊มหัวใจ

อย่างนี้จะบาปไหมในฐานะที่ลูกเป็นแพทย์ กรณีที่คนไข้อาการหนักมาก จนหัวใจอาจหยุดเต้นแพทย์จำเป็นต้องคุยกับญาติผู้ป่วยเรื่องการปั๊มหัวใจเพื่อช่วยเหลือ หากญาติตัดสินใจว่าไม่ปั๊มหัวใจให้ผู้ป่วย ซึ่งแน่นอนว่า ผู้ป่วยจะต้องเสียชีวิต กรณีนี้ญาติจะบาปไหมคะ และแพทย์จะได้ชื่อว่า ทำปาณาติบาตหรือไม่

คุณครูไม่ใหญ่ :
หากญาติตัดสินใจว่า ไม่ปั๊มหัวใจให้ผู้ป่วย กรณีนี้ญาติก็ไม่บาป เพราะไม่มีเจตนาให้ผู้ป่วยตาย ประกอบกับสังขารของผู้ป่วยก็ไปไม่ไหวอยู่แล้ว หมดอายุขัยแล้ว แพทย์ก็ไม่ได้ชื่อว่า ทำปาณาติบาตเช่นเดียวกัน
๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/12
ต้นฉบับ หนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ๒

กลับสู่
สารบัญ หนังสือที่นี่มีคำตอบ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *