28. โจรกลับใจ อย่างนี้จะบาปไหม

โจรกลับใจ อย่างนี้จะบาปไหม

ผมกับเพื่อนเคยโกงเศษเหล็กของวัด กรรมนี้จะส่งผลอย่างไร ตอนนี้ผมและเพื่อนเข้าใจวัดแล้ว และได้พากันนำเงินมาทำบุญกับทางวัดอย่างต่อเนื่อง ผมและเพื่อนพ้นจากวิบากกรรมนี้หรือยัง
ทำไมผมต้องมาทำบาปกับวัดก่อน แล้วจึงมีศรัทธาในภายหลังครับ

คุณครูไม่ใหญ่ :
กรรมโกงเศษเหล็กวัดจะส่งผลให้สมบัติมีวิบัติติดตัว คือ เมื่อได้ทรัพย์มา ทรัพย์นั้นจะมีเหตุให้วิบัติไป คือ ได้ปลื้มตอนทรัพย์มา แต่ไม่ค่อยได้ใช้ และถ้าตายแล้ว หากยังเห็นภาพนี้อยู่ อย่างน้อยก็จะไปเป็นเปรต

ต่อมาเข้าใจวัดแล้ว ลูกกับเพื่อนได้นำเงินมาทำบุญกับวัดอย่างต่อเนื่อง บุญนี้ก็ไปตัดรอนวิบากกรรมโกงเศษเหล็กวัดไปหมดแล้วเหตุที่ลูกทำบาปก่อนมีศรัทธาวัดในภายหลัง เพราะเศษกรรมคบคนพาล จึงทำให้อกุศลได้ช่องเข้าสิงจิตให้คิดอย่างนั้น ให้เจอคนประเภทนั้นเข้ามาใกล้ และพูดอย่างนั้นแล้วเราก็คิดตามนั้น ต่อมาบุญเก่าที่เคยทำมากับหมู่คณะได้ช่อง จึงทำให้มีศรัทธาในภายหลัง
๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/12
ต้นฉบับ หนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ๒

กลับสู่
สารบัญ หนังสือที่นี่มีคำตอบ

Leave a Comment

Your email address will not be published.