22. ขายเสื้อผ้าโป๊ อย่างนี้จะบาปไหม

ขายเสื้อผ้าโป๊ อย่างนี้จะบาปไหม

คนที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับอาชีพขายบริการ เช่น ตัดเสื้อผ้าโป๊ๆ มาขาย หรือทำอาหารขายให้หญิงขายบริการ จะมีวิบากกรรมหรือไม่คะ

คุณครูไม่ใหญ่ :
คนที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับหญิงขายบริการ เช่น ขายเสื้อผ้าโป๊ๆ ก็จะมีส่วนในการสนับสนุนกรรมนั้นด้วย เพราะเสื้อผ้าโป๊จะยั่วยุกามารมณ์ มีส่วนสนับสนุนกรรมกาเมฯ แต่ถ้าขายอาหารให้กับหญิงขายบริการ แค่มีเจตนาขายอาหารอย่างเดียว ก็ไม่มีวิบากกรรมอะไร เพราะไม่ได้ไปยั่วยุกามารมณ์ให้เกิดขึ้น และเขาต้องมีชีวิตอยู่ก็ต้องรับประทานอาหาร๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/12
ต้นฉบับ หนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ๒

กลับสู่
สารบัญ หนังสือที่นี่มีคำตอบ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *