19. อานิสงส์ของกัลยาณมิตร

อานิสงส์ของกัลยาณมิตร

ลูกและเพื่อนๆ เป็นบุคลากรภายในเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิธรรมกาย ช่วยงานวัดมาแล้ว ๑๘ ปี ทำหน้าที่ชักชวนสาธุชนให้มาสร้างบุญในโครงการต่าง ๆ ของวัด ลูกและเพื่อนๆ จะได้อานิสงส์อย่างไรบ้างคะ

คุณครูไม่ใหญ่ :
อานิสงส์ที่ชักชวนคนมาสร้างบุญ ก็จะทำให้เราได้บุญทุกบุญที่เจ้าภาพได้ คือ ได้รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ ติดตัวไปในภพชาติเบื้องหน้า และยังได้บุญที่มีพวกพ้องบริวาร มีดวงปัญญา ได้บารมี ๑๐ ทัศ ครบกว่าคนอื่น เพราะว่าถือศีล ๘ ถือเป็นการบำเพ็ญเนกขัมมบารมีด้วย จะได้มากกว่าญาติโยมก็ตรงนี้ บารมี ๑๐ ทัศ มีทานบารมี ศีลบารมีเนกขัมมบารมี ปัญญาบารมี วิริยบารมี ขันติบารมี สัจจบารมี อธิษฐานบารมี เมตตาบารมีอุเบกขาบารมี ได้ครบหมด แต่บางอย่างมากบางอย่างน้อย
๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/12
ต้นฉบับ หนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ๒

กลับสู่
สารบัญ หนังสือที่นี่มีคำตอบ

Leave a Comment

Your email address will not be published.