17. ถวายลูกสาวให้แก่พระศาสนา

ถวายลูกสาวให้แก่พระศาสนา

การที่ลูกตัดใจถวายลูกสาวให้เป็นกำลังรับใช้พระพุทธศาสนานั้น จะถือว่าเป็นการสร้างทานด้วยชีวิต หรือปรมัตถบารมีหรือไม่
และลูกจะได้บุญจากการที่ลูกสาวทำงานรับใช้พระพุทธศาสนาอย่างไร
การที่ลูกอนุโมทนากับบุญทุกบุญที่เขาได้ทำ ลูกจะได้บุญเหมือนหรือแตกต่างจากลูกสาวอย่างไรคะ

คุณครูไม่ใหญ่ :
การที่ลูกตัดใจถวายลูกสาวให้พระพุทธศาสนา ก็ถือว่าเป็นอุปบารมี เพราะลูกสาวเกิดขึ้นจากเลือดเนื้อของพ่อแม่ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ทำได้โดยยากในการตัดใจ ต้องมีเชื้อสายพระโพธิสัตว์ทีเดียว จึงจะตัดใจยกลูกสาวถวายแก่พระศาสนาได้หากลูกสาวที่แม่ตั้งใจถวายแล้ว ตั้งใจอุทิศตนให้พระศาสนาตลอดชีวิตจริงๆ จึงจะเป็นปรมัตถบารมีของลูกสาว แล้วเป็นอุปบารมีของพ่อแม่ ถ้ามาอยู่ชั่วคราวแค่ ๒ ปี ๕ปี เป็นต้น ก็เป็นแค่บารมีธรรมดา หรือถ้ามาอยู่แบบคุณหนูก็เป็นบารมีธรรมดา การที่ลูกอนุโมทนาบุญทุกบุญที่ลูกสาวทำ ก็จะได้บุญทุกอย่างกับลูกสาว อย่างน้อยก็ครึ่งหนึ่ง
๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/12
ต้นฉบับ หนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ๒

กลับสู่
สารบัญ หนังสือที่นี่มีคำตอบ

Leave a Comment

Your email address will not be published.