16. คัดบุคลากรช่วยงานพระพุทธศาสนา

คัดบุคลากรช่วยงานพระพุทธศาสนา

ลูกเคยทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงอบรมบุคลากรมาช่วยงานพระพุทธศาสนา บางครั้งหากเห็นว่ามีผู้ที่ยังไม่เหมาะสมก็จำเป็นต้องคัดออก เพื่อให้ไปสร้างบารมีภายนอกก่อน
หากการตัดสินดังกล่าวนี้ทำไปตามหน้าที่โดยไม่มีอคติ และเพื่อยึดประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก จะมีผลบุญหรือผลบาปอย่างไร และจะมีวิบากกรรมอย่างไรคะ

คุณครูไม่ใหญ่:
ลูกเป็นพี่เลี้ยงอบรมบุคลากร ผู้มีหน้าที่นี้ ถ้าเห็นว่ามีผู้ที่ยังไม่เหมาะสมก็จำเป็นต้องคัดออก เพื่อให้ไปสร้างบารมีภายนอกก่อน หากการตัดสินใจดังนี้ เป็นไปโดยไม่มีอคติ และเพื่อยึดประโยชน์สุขขององค์กรเป็นหลักนั้น ก็ไม่มีผลบาปและวิบากกรรมใด เพราะได้ทำตามกฎเกณฑ์ที่หมู่คณะได้กำหนดขึ้นมา
ส่วนผลบุญที่ช่วยคัดบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้องค์กรก็จะทำให้อยู่ในแวดวงบัณฑิตนักปราชญ์ที่มีความรู้ความสามารถ และจะได้รับการฝึกฝนให้มีความรู้ความสามารถดีเช่นเดียวกัน
๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/12
ต้นฉบับ หนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ๒

กลับสู่
สารบัญ หนังสือที่นี่มีคำตอบ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *