13. เหตุที่อยู่วัดได้นาน

เหตุที่อยู่วัดได้นาน

ลูกเคยได้ยินว่า บุคลากรที่อยู่วัดได้ไม่นาน เพราะเขาทำบุญร่วมกับหมู่คณะมาแค่นี้ จริงหรือไม่
ทำอย่างไรเราจึงจะอยู่วัดได้ตลอดชีวิตตามที่ได้อธิษฐานกันไว้

คุณครูไม่ใหญ่:
คนที่อยู่วัดไม่นานหรือนานนั้น ก็ขึ้นอยู่กับการประกอบเหตุในอดีตหรือปัจจุบันว่า ประมาทหรือไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต
สร้างบารมีอย่างไร เช่น ในอดีตบางคนสร้างบารมีมาน้อย ก็ทำให้มีบุญอยู่กับหมู่คณะช่วงสั้นก็มี
แต่ก็แก้ไขได้ด้วยการตั้งใจมั่นในปัจจุบันให้ดี หมั่นฝึกฝนแก้ไขข้อบกพร่องตัวเอง แล้วยึดมั่นในมโนปณิธานการสร้างบารมีของมหาปูชนียาจารย์เป็นหลัก อดทนกันไปชาติหนึ่ง
หรือบางคนประมาทในการดำเนินชีวิตก็มี เพราะฉะนั้น ก็ให้ดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาท เดินตามรอยมหาปูชนียาจารย์ ผังนี้ก็จะติดตามตัวไป สามารถสร้างบารมีกับหมู่คณะได้ตลอดรอดฝั่ง
๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/12
ต้นฉบับ หนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ๒

กลับสู่
สารบัญ หนังสือที่นี่มีคำตอบ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *