8. ประโยค ๑๐

ประโยค 10

ผมเป็นพระลูกชายหลวงพ่อครับ ผมมีข้อสงสัยว่า ระหว่าง
๑. การเรียนจบประโยค ๙ อย่างเดียว
๒. การเรียนจบประโยค ๙ แล้วต่อด้วยประโยค ๑๐*
๓. การเรียนเฉพาะประโยค ๑๐ อย่างเดียวเท่านั้น
ทั้งสามแบบนี้ จะมีอานิสงส์ต่างกันอย่างไร แต่ในเมื่อชีวิตนี้เป็นของน้อย ควรเลือกเรียนแบบไหนจึงจะดีที่สุดครับ
* การศึกษาธรรมะภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดปฏิเวธ

คุณครูไม่ใหญ่ :
สำหรับชีวิตของนักบวชในเรื่องของการศึกษานั้น
๑ การเรียนจบ ป.ธ. ๙ อย่างเดียว ไม่เพียงพอ และยังไม่สมบูรณ์ จะให้สมบูรณ์ได้นั้น ก็ต้องเรียนทั้งปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ เทศนา และศึกษาวิชชาธรรมกายด้วย จึงจะดีที่สุด

๒ การเรียนจบ ป.ธ. ๙ และประโยค ๑๐ เป็นสิ่งที่ดีมาก ๆ เมื่อยังแข็งแรงอยู่ก็ควรจะเรียนให้ครบทั้ง ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ เทศนา และศึกษาวิชชาธรรมกาย

๓ การเรียนประโยค ๑๐ อย่างเดียว เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุแล้ว
๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๙

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/12
ต้นฉบับ หนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ๒

กลับสู่
สารบัญ หนังสือที่นี่มีคำตอบ

Leave a Comment

Your email address will not be published.