6. อธิษฐานอย่างไร

อธิษฐานอย่างไร

อธิษฐานอย่างไรให้ได้บวชตั้งแต่ยังเยาว์วัยจนตลอดชีวิต

ผมอธิษฐานว่า ชาติต่อไปขอให้ได้บวชตั้งแต่เยาว์วัย แต่ก็มีความคิดว่า หากบวชตั้งแต่เป็นสามเณร ก็มักขาดประสบการณ์ชีวิต แล้วในที่สุดก็ต้องลาสิกขาออกไปเรียนทางโลก
หากภพชาติต่อไป ผมปรารถนาจะบวชตั้งแต่เด็ก และบวชให้ได้ตลอดรอดฝั่งโดยไม่คิดลาสิกขาเลย จะต้องทำอย่างไร มีปัจจัยใดที่จะทำให้ผังการบวชตั้งแต่เด็กนั้นหนาแน่น ได้บวชตลอดชีวิตไปทุกภพทุกชาติครับ

คุณครูไม่ใหญ่ :
การที่จะบวชตั้งแต่เยาว์วัยและบวชได้ตลอดชีวิต โดยไม่คิดสึกไปเรียนต่อทางโลกแล้วกลับมาบวชใหม่นั้น ก็ขึ้นอยู่กับบุญในตัวที่สั่งสมมาจนถึงระดับสอนตัวเองได้
การที่จะมีบุญในตัวมาก ๆ ก็ขึ้นอยู่กับการสั่งสมบุญทุกบุญให้มาก ๆ แล้วอธิษฐานจิตล้อมกรอบให้หนาแน่น ก็มีสิทธิ์บวชได้ ตั้งแต่ยังเยาว์วัยจนตลอดชีวิต
๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/12
ต้นฉบับ หนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ๒

กลับสู่
สารบัญ หนังสือที่นี่มีคำตอบ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *