5. อยากให้ลูกบวช

อยากให้ลูกบวช

ลูกปรารถนาจะให้ลูกชายทั้งสามของลูกมีใจฝักใฝ่อยู่ในเส้นทางธรรม ได้บวชเป็นพระในพระพุทธศาสนา ลูกจะมีวิธีปลูกฝังและเลี้ยงดูเขาอย่างไรคะ

คุณครูไม่ใหญ่ :
ลูกปรารถนาจะให้ลูกชายได้บวชนั้น ลูกก็จะต้องเป็นกัลยาณมิตรให้เขา คอยประคับประคองให้อยู่ในเส้นทางธรรม ให้คบเพื่อนที่ดี ให้ใกล้ชิดพระอาจารย์ที่รักพระธรรมวินัย และฉลาดในการอบรมสั่งสอน เป็นต้น
๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๙

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/12
ต้นฉบับ หนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ๒

กลับสู่
สารบัญ หนังสือที่นี่มีคำตอบ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *