วัดพระธรรมกายจ้างพระให้มาร่วมงานจริงหรือ

มีบางคนคิดว่า ที่พระมาวัดพระธรรมกายเยอะ ๆ เพราะเรา
ไปจ้างท่านมา โปรดรับทราบว่า พระมหาเถรานุเถระ พระสังฆาธิการ
๓๐ ,๐๐๐ กว่าวัดทั่วประเทศ ไม่ใช่ท่านมาวัดเรา เพราะอยากได้
เครื่องไทยธรรม อย่าคิดอย่างนั้น
ท่านบวชแล้ว ไม่ต้องการอะไรแล้ว หวังทำพระนิพพานให้
แจ้งเท่านั้น แต่ท่านเห็นแก่การคณะสงฆ์ เห็นว่าในคราวนี้ถึงคราว
ที่ทุกวัดจะต้องรวมกัน เพื่อความเป็นปึกแผ่นแน่นแฟ้นของ
พระพุทธศาสนา เพราะว่าที่ผ่านมาพระพุทธศาสนาถูกโจมตีขึ้น
หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์อยู่เรื่อย ๆ
ท่านมาเพื่อทำความคุ้นเคยกัน รู้จักกัน จะได้ร่วมงานกัน
ช่วยกันแก้ปัญหา ปัญหาบางอย่างแก้ตามลำพังได้ แต่ปัญหาใหญ่
ต้องมาช่วยกันแก้ ท่านถึงได้มา อีกประการหนึ่ง ท่านเอ็นดูหลวงพ่อ
สงสาร อยากมาให้กำลังใจ เพราะฉะนั้นท่านถึงได้ทิ้งทุกอย่าง
วางทุกสิ่ง ทั้ง ๆ ที่ท่านมีภารกิจมาก ต้องสงเคราะห์เพื่อนมนุษย์
และมีกิจอีกหลาย ๆ อย่างที่จะต้องทำ กิจบางอย่างท่านยอมเลื่อน
ออกไปเพื่อจะมาร่วมงานนี้
๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)
ที่มา
คำตอบคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม ๑
https://www.dhamma01.com/book/48
๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕

Leave a Comment

Your email address will not be published.