ข้อวัตรปฏิบัติของคุณยาย

คุณยายท่านสอนว่า ถ้าหยาบไม่ละเอียด แล้วละเอียดจะละเอียดได้อย่างไร
ฝึกให้ดีนะ ของใครของคนนั้น ในห้องนอน ในที่พักของเรา
ไม่ให้มีฝุ่นเลย และให้มีความปลื้มปีติในการฝึก ไม่ว่าเราจะหยิบ
ผ้าเช็ดพื้น จะปัดกวาดเช็ดถู จะทำความสะอาดอะไรก็ตาม ให้ทำ
ด้วยใจที่ปีติ เบิกบาน
ลูกหญิงทุกคนคือสมบัติพระศาสนาและของโลก อะไรที่จะ
ช่วยรักษาสมบัติพระศาสนา คือ ตัวเรา ให้ดีที่สุดจงทำเถิด
การรับบุญทำความสะอาดต่าง ๆ จะช่วยให้ร่างกายแข็งแรง
เลือดลมในตัวหมุนเวียนดี วิ่งขึ้นวิ่งลงตลอด เลือดลมนักสร้างบารมี
จะเคลื่อนไหว จะพลอยทำให้ร่างกายเราสดชื่น เวลานั่งธรรมะ
จิตใจเบิกบาน สว่างไสว
ล้างจานไป เราก็ล้างใจไปด้วย ฝึกใจไปด้วย ให้ใจใส ๆ
ละเอียด ๆ
สิ่งที่จะเข้าไปในร่างกายของเรา ไม่ว่าจะเป็นอากาศ
อาหาร น้ำดื่ม จะต้องสะอาด บริสุทธิ์ อากาศต้องผ่านมุ้งลวดเข้า
มา เพราะฉะนั้นมุ้งลวดก็ต้องไม่ให้มีฝุ่นเลย เราก็ต้องเช็ดให้สะอาด
ทุกซอกทุกมุม อากาศบริสุทธิ์จะได้ไหลผ่านเข้าไปในร่างกาย
จะได้ไปฟอกเลือดของเราให้ใสบริสุทธิ์ ร่างกายจะได้แข็งแรง จิตใจ
เบิกบาน
ให้สะอาดทั้งอารมณ์ อารมณ์ดี อารมณ์สบาย
สะอาดทั้งอาวาส ที่อยู่อาศัย
สะอาดทั้งอากาศ ที่ผ่านเข้าไปในร่างกายเรา
อาภรณ์ ก็สะอาดสะอ้านผ่องผุดออกมาเลย
แล้วก็หัดเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน เวลาเปิดปิดประตูก็ต้อง
ระมัดระวัง ต้องเบาที่สุด ไม่ให้มีเสียงเลย ในห้องของเราอนุญาต
ให้ยุงออกได้ แต่ไม่อนุญาตให้ยุงเข้า หัดดูแลกันเอง ดูแลสมบัติพระ
ศาสนา พอถึงเวลาสี่ทุ่ม เราก็เข้านอน ไม่คุยกันต่อ ตรึกในธรรม ใน
กลางกายของเรา
ไม่พูดเรื่องข้างนอก ไม่พูดเรื่องทางโลก พูดเรื่องโลกภายใน
เพราะภายในยังมีสิ่งที่น่าศึกษาอีกมากมาย
หลวงพ่ออยากให้ลูกหญิงทุกคนได้ศึกษาวิชชาธรรมกาย
อยากให้เป็นอย่างคุณยาย เพราะฉะนั้นถ้าหลวงพ่อนึกถึงปฏิปทา
หรือข้อวัตรปฏิบัติของคุณยาย นึกได้ก็จะค่อย ๆ นำมาเล่าให้ฟัง
อยากจะถ่ายทอดเอาไว้
เวลาหลวงพ่อปฏิบัติภารกิจหลายอย่างในตัว เป็นทั้ง
ผู้ปกครอง เป็นทั้งผู้บริหาร อยู่ในฝ่ายระดมทุนด้วย เป็นทั้งครู
เป็นทั้งนักเรียน ครูคือถ่ายทอดแบ่งปันความรู้ เป็นนักเรียนคือ
หลวงพ่อก็กำลังศึกษาวิชชาธรรมกายเหมือนกัน ศึกษาไปเรื่อย ๆ
ทำอยู่ทุกวัน
การบริหาร บางทีก็มีเรื่องรกรุงรังอยู่ในใจ บางครั้งใจขุ่น
แต่หลวงพ่อมีวิธีทำใจที่ขุ่นให้ใสได้ โดยนึกถึงข้อวัตรปฏิบัติของ
คุณยาย พอนึกแล้วใจสบาย เบิกบาน เพราะเรื่องราวของท่านเป็น
สิ่งที่น่านึกถึง และเป็นความดีทั้งหมดเลย ซึ่งมีผลทำให้การศึกษา
วิชชาธรรมกายของท่านเป็นเยี่ยม จนกระทั่งได้รับคำยกย่องจาก
หลวงปู่วัดปากน้ำว่า “ลูกจันทร์นี่ เป็นหนึ่งไม่มีสอง”
หลวงพ่อกำลังจะฝึกลูกหญิงให้เป็นแบบคุณยายนะ ฝึก
ให้เป็นทหารหญิงกองทัพธรรม มีธรรมาวุธประดับใจไว้ต่อสู้กิเลส
และพญามารในตัว เพราะฉะนั้นเตรียมตัวเป็นผู้ฝึกให้ดี รักษากาย
วาจาใจให้สะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส
มีสิ่งดี ๆ ที่น่าศึกษาจากคุณยาย ซึ่งหลวงพ่อได้เห็นมาตลอด
สิ่งนี้ทำให้ความรู้สึกไม่สบายใจของหลวงพ่อหมดไป เมื่อนึกถึง
ข้อวัตรปฏิบัติของท่าน ใจก็สบาย ก็เลยอยากจะถ่ายทอดสิ่งนี้ให้
ได้ยินได้ฟังกัน เพราะเป็นสิ่งที่ดี ไม่อยากให้สูญหาย
ถ้าอยากเป็นอย่างยาย ก็ต้องทำอย่างยาย
และเมื่อทำอย่างยาย ก็จะเป็นอย่างยาย
๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)
ที่มา
คำตอบคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม ๑
https://www.dhamma01.com/book/48
๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

Leave a Comment

Your email address will not be published.