ทำไมคุณยายไม่เกิดเป็นผู้ชาย

ธรรมทายาทหญิง :

ลูกสงสัยว่า ทำไมคุณยายไม่เกิดเป็นผู้ชายคะ

หลวงพ่อ :

ท่านเล่าให้ฟังเองว่า ท่านมีเศษกรรมเจ้าชู้จากภพ
ในอดีต คือ ชาติผ่าน ๆ มา ท่านเป็นผู้ชาย รูปงาม สมบูรณ์ด้วย
โภคทรัพย์ มีแฟนเยอะ แฟนบางคนเขามีเจ้าของแล้ว แล้วก็ไป
พลาดพลั้งกับเขา ท่านเลยต้องใช้กรรม ใช้ส่วนกรรมไปแล้ว เหลือ
เศษกรรมอีกนิดหน่อย ก็หมดสิ้นกันชาตินี้ เพราะชาตินี้ท่านเป็น
พรหมจรรย์ ทำวิชชาและสร้างบารมีอย่างเดียว บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไป
เรื่อย ๆ เพราะฉะนั้นกระแสกรรมนี้หมดไป ชาติต่อไปเป็นผู้ชาย
และเป็นผู้ชายตลอดเรื่อยไปเลย ท่านจะพูดด้วยความอาจหาญ
ยืนยันอย่างนี้กับหลวงพ่อตลอดเลย

ธรรมทายาทหญิง :

คุณยายท่านมีบารมีมาก
ไม่น่าเชื่อว่าท่านเลือกเกิดเองไม่ได้หรือเจ้าคะ

หลวงพ่อ :

มีบารมีมากในระดับหนึ่ง แต่เรายังไม่ชนะพญามาร
เขาจึงยังบังคับได้ด้วยกระแสบาปที่ทำเอาไว้ พญามารอย่าทำเป็น
เล่นไป เก่งนะ เก่งมาก ๆ ด้วย
๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)
ที่มา
คำตอบคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม ๑
https://www.dhamma01.com/book/48
๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

Leave a Comment

Your email address will not be published.