สมาธิบำบัดโรคซึมเศร้าได้ไหม

เยาวชนจากโครงการ Peace Revolution :

สมาธิจะช่วยแก้โรคซึมเศร้า
หรือโรคทางจิตอื่น ๆ ได้หรือไม่
เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นกับคนทั่วโลก

หลวงพ่อ :

ก็ไม่ถึงกับทั่วโลกนะ กรณีนี้ก็มีบางคนที่แก้ได้ และบางคน
แก้ไม่ได้
กรณีที่เป็นโรคทางจิตในระดับบ้า อย่างนี้แก้ไม่ได้ และคนที่
เข้าขั้นบ้า ไม่แนะนำให้ทำสมาธิ เพราะเขามีวิบากกรรมเก่าติดตัวมา
เช่น กรรมจากการดื่มน้ำเมา เสพสิ่งเสพติด หรือเคยทำให้คนอื่น
เป็นอย่างนี้ ตัวก็เลยมาเจอบ้าง
ปลูกแอปเปิลก็ย่อมเป็นแอปเปิล
ปลูกแอปเปิลจะเป็นผลสาลี่ไม่ได้
กรณีที่เป็นโรคซึมเศร้าที่เกิดจากเหตุปัจจุบัน เซ็ง เครียด
เบื่อ กลุ้ม เพราะเหตุจากสิ่งแวดล้อม จากครอบครัวบ้าง จากงาน
บ้าง อย่างนี้แก้ได้ และเหมาะสมเสียด้วย เพราะสมาธิจะเข้าไป
ช่วยบำบัดได้อย่างดี
ที่เป็นกันส่วนใหญ่จะแก้ได้ มีเพียงส่วนเล็กน้อยเท่านั้น
ที่แก้ไม่ได้ คือ ถ้าแขนขาดขาขาดพอต่อได้ แต่คอขาดต่อไม่ได้
ใจก็เหมือนกัน ถ้าถึงขั้นบ้า แก้ไม่ได้ คลั่งบ้างบางเวลา ยังพอได้
หรือซึมเศร้าเพราะเซ็งเครียดเบื่อกลุ้ม จากอกหักรักคุด หรืออะไร
ต่าง ๆ อย่างนี้สมาธิแก้ได้
๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)
ที่มา
คำตอบคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม ๑
https://www.dhamma01.com/book/48
๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

Leave a Comment

Your email address will not be published.