ควรนั่งธรรมะเวลาไหน

สาธุชน :

เราควรนั่งสมาธิเวลาไหนดีคะ

หลวงพ่อ :

เวลาที่เรามีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ บางคน
พร้อมตอนตื่นนอนใหม่ ๆ เพราะตอนนั้นอารมณ์เก่าที่คั่งค้างมัน
หายไปแล้ว อารมณ์ใหม่เราก็ยังไม่เจอ มีเวลาพอสมควรก็ให้นั่ง
ตอนตื่นนอนตอนเช้า ๆ สำหรับบางคนนะ
บางคนตอนเช้าไม่สะดวก ต้องรีบไปทำงาน มีเวลาช่วงกลางวัน
เราก็นั่งตอนกลางวัน บางคนก็ช่วงก่อนนอน อาบน้ำพอใจสบาย
ก็นั่งตอนนั้น บางวันก็ไม่เหมือนกันอีก จะไปกำหนดกฎเกณฑ์ว่า
เราจะต้องอย่างนี้ทุกวันไม่ได้ เอาความพร้อมของเราเป็นหลัก
มีความสะดวก มีความพร้อมอย่างไร เช้า สาย บ่าย เย็น
กลางวัน กลางคืน อะไรก็แล้วแต่ ขอให้ทำสม่ำเสมอทุกวันเท่านั้น
อย่าให้ขาดเลยแม้แต่วันเดียว ไม่ว่าจะเหนื่อย จะง่วง จะเพลีย จะ
มีเรื่องคั่งค้างอะไรในใจก็ช่างมัน นั่งนะ หลับมั่ง ตื่นมั่ง ฟุ้งมั่ง ก็ทำ
ไปเถอะ ให้สม่ำเสมอ ง่วงเราก็หลับ เมื่อยก็ขยับ ฟุ้งก็ลืมตา แล้วก็
เริ่มต้นใหม่อย่างง่าย ๆ ทำอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ ทุกวัน
แม้เราจะรู้สึกว่า เอ๊! มันคงไม่ได้อะไรมั้ง ไม่ก้าวหน้าเลย
แต่ให้ทำไปเถอะ ทำอย่างนั้นไปทุกวัน สมาธิจะค่อย ๆ ก่อตัวขึ้น
ทีละเล็กทีละน้อย เราจะเริ่มคุ้นกับศูนย์กลางกายทีละเล็กทีละน้อย
สักวันหนึ่งมันก็จะเต็มบริบูรณ์ แล้วเราจะสมปรารถนา
๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)
ที่มา
คำตอบคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม ๑
https://www.dhamma01.com/book/48
๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

Leave a Comment

Your email address will not be published.