การนั่งเนสัชชิกังคัง

ธรรมทายาทหญิง :

การนั่งเนสัชฯ มีผลดีผลเสียอย่างไรเจ้าคะ

หลวงพ่อ :

เนสัชชิกังคัง คือ การตั้งใจนั่งทำสมาธิทั้งคืน แบบ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทำอย่างนั้น คือ มีความเพียรนั่งทั้งคืน
ปล่อยใจลงไปอยู่ภายใน ไม่ให้ความง่วงเข้ามาแทรก พยายามฝึกใจ
ให้หยุดนิ่งอย่างสบาย ๆ อย่างนี้เรียกว่า “เนสัชชิกังคัง” แต่ส่วนมาก
มักจะเจอ เนสัชชิกังคุย นั่งแล้วออกมาเข้าห้องน้ำ มาคุยกัน
เดี๋ยวกลับเข้าไปนั่งใหม่ อย่างนั้นเขาเรียกว่า “อดนอน” แล้วก็ภูมิใจ
ว่า เออ ได้อดนอนมาคืนหนึ่ง
มีผลดีผลเสียไหม มันก็ขึ้นอยู่กับธาตุของแต่ละคน บางคน
เขาชอบอย่างนั้น นั่งแล้วสบาย มีความสุข แต่บางคนนั่งแล้วง่วง
ฝืน แทนที่จะได้ผลดีกลับง่วง
00 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)
ที่มา
คำตอบคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม ๑
https://www.dhamma01.com/book/48
๐๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

Leave a Comment

Your email address will not be published.