ที่พักมีอยู่ที่เดียวคือ ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด 08/12/53 (01:21)

ที่พักมีแห่งเดียวในโลกคือศูนย์กลางกายฐานที่ 7
ที่ตรงนั้นใจจะผ่อนคลาย เรียกว่าพักผ่อนหย่อนใจ
พักที่นี่การเดินทางจะเกิดขึ้น ถูกทิศทางที่ควรเดิน ทิศอื่นไม่มี มีทิศเดียว

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *