สมาธิกับวิปัสสนาต่างกันอย่างไร?

คำถาม: 
สมาธิกับวิปัสสนาต่างกันอย่างไร?

คำตอบ: 
สมาธิเป็นเรื่องของการฝึกใจให้สงบ อุปมาเหมือนกับเรียนอยู่ชั้นประถมหรือชั้นมัธยมอันเป็นขั้นพื้นฐาน
        ส่วนวิปัสสนาเป็นเรื่องของการนำสมาธิที่เกิดขึ้นไปใช้ปราบกิเลส ที่จริงก็สายงานเดียวกันนั่นแหล่ะ คือเป็นสายงานการศึกษาธรรมด้วยกันทั้งคู่ เพียงแต่มาแยกว่าอยู่ระดับไหนของการศึกษา ที่เราใช้คำว่าสมาธิเสมอ เพราะเป็นคำกลางๆ ฝึกในระดับขั้นต้นต้องใช้คำว่าสมาธิ ฝึกต่อไปจนถึงขั้นปลาย ก็ยังต้องมีสมาธิ แต่ถ้าใช้คำว่าวิปัสสนาก็เท่ากับชี้ชัดลงไปเลยว่า นี้เป็นสมาธิระดับปราบกิเลสกันละนะ

โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก)
วันที่
ที่มา
เรียบเรียงจากรายการหลวงพ่อตอบปัญหา ทาง DMC
บทความหลวงพ่อตอบปัญหา

Leave a Comment

Your email address will not be published.