ดวงปฐมมรรคมีลักษณะอย่างไร

คำถาม: 
เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๒๙ ลูกได้นั่งเห็นดวงแก้วอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ ลูกก็ระลึกถึงบุญกุศลที่ได้สร้างมาตั้งแต่เล็กจนถึงปัจจุบันนี้ ลูกก็เห็นดวงแก้วเป็นดวงใหญ่ขึ้นมาอีก เมื่อคิดให้เป็นดวงเล็กลง แต่แสงกลับสว่างยิ่งขึ้นอีก เป็นแสงประกายที่เย็นตา ไม่อยากลืมตาเลย อยากทราบว่าเป็นดวงปฐมมรรคหรือเปล่าคะ?

คำตอบ: 
ฟังให้ดีนะ ถ้ายังอยู่ข้างนอกก็ยังเป็นแค่ นิมิต ถ้าอยู่ที่ศูนย์กลางกลายเห็นชัดเจน กลมรอบตัวใสแจ๋ว หลับตา ลืมตา ยืน เดิน นั่ง ติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายแน่น เหมือนอย่างกับตอกตะปูตรึง นั่นคือ ดวงปฐมมรรค
        ถ้ายังแกว่งไปแกว่งมา เดี๋ยวเห็นเดี๋ยวหาย นั่นเป็นเพียง ปฏิภาคนิมิต เท่านั้น จะอยู่ในระดับไหนก็ตาม ประคองให้นิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายให้ได้ ยืน เดิน นั่ง นอน ก็รักษาเอาไว้ พอได้ชัด ได้ใส ได้สว่างดีแล้ว ให้ทำความรู้สึกเหมือนตัวเรานี่เข้าไปอยู่ในนั้น ผลุบเข้าไปเลย ผลุบเข้าไปในนั้น แล้วจะมีสิ่งที่ทำให้เราสุขกายสุขใจไปได้ ตามลำดับทีเดียว

โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก)
วันที่
ที่มา
เรียบเรียงจากรายการหลวงพ่อตอบปัญหา ทาง DMC
บทความหลวงพ่อตอบปัญหา

Leave a Comment

Your email address will not be published.