คนที่มีใจคอหนักแน่น เกิดจากกรรรมอะไร

คำถาม: 
บุคคลที่มีใจคอหนักแน่นในอดีตชาติเขาเคยประกอบกรรมใดไว้ครับ ?

คำตอบ: 
คนที่มีใจคอหนักแน่น เพราะเคย ฝึกสติ ฝึกตัวเองมาตลอด มีความอดทนเป็นเยี่ยม
ความอดทนเกิดจากการมีสติ มีระเบียบวินัย เคารพอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ รับผิดชอบต่อหน้าที่ เหล่านี้เป็นคุณสมบัติที่ทำให้เราเป็นคนมีใจหนักแน่นทั้งนั้น

โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก)
วันที่
ที่มา
เรียบเรียงจากรายการหลวงพ่อตอบปัญหา ทาง DMC
บทความหลวงพ่อตอบปัญหา

Leave a Comment

Your email address will not be published.