คนที่เคยเป็นคนไม่ดีมาก่อนจะมีโอกาสบรรลุธรรมได้หรือไม่

คำถาม: 
หลวงพ่อครับผู้ที่เป็นคนไม่ดี ภายหลังได้กลับตัวเป็นคนดีแล้ว ถามว่าบุคคลนั้นจะมีโอกาสบรรลุธรรมได้ไหม ?

คำตอบ: 
ได้สิ ดูพระองคุลิมาล เป็นตัวอย่าง ก่อนบวชท่านฆ่าคนมาเป็นพัน แต่เมื่อมาคิดได้ ท่านก็เลิกทันที ไม่ยินดีกับมันอีกแล้ว เพียรพยายามปฏิบัติธรรมเดินหน้าอย่างเดียว แล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่ง แต่แน่นอน พระองคุลิมาล ในระยะแรกที่ท่านบวชท่านก็ลำบากมากเหมือนกัน
        ในช่วงแรกที่ท่านบวชใหม่ๆ ใครๆ ก็ไม่เชื่อว่าท่านบวชจริง เพราะฆ่าคนมาตั้งเยอะ ชาวบ้านเขาเตรียมข้าวจะไปตักบาตร พอเห็นองคุลิมาลมา ก็วิ่งหนีกันลนลาน เพราะกลัวท่านจะฆ่า กลัวท่านจะทำร้าย เลยมีแต่บาตรเปล่ากลับวัดแต่ในระยะหลังเขาเชื่อแน่ว่าท่านบวชจริง ไม่ทำร้ายใคร แน่นอน แทนที่เขาจะตักบาตรให้ เขากลับคิดบัญชีย้อนหลังกับท่าน
        บางพวกใจกล้าหน่อย เอาก้อนหินเอาท่อนไม้ขว้างใส่ ส่วนพวกใจไม่ค่อยถึง ก็พยายามอยู่ไกลๆ เอากระสุนบ้าง ธนูบ้างยิงใส่ท่านเรียกว่าท่านต้องโชกเลือดกลับวัดทุกวัน
        มีอยู่วันหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเห็นเข้าก็ให้สติ “องคุลิมาลความเจ็บปวดที่ได้รับขณะนี้ เทียบกับเมื่อก่อนที่เคยทำไว้กับคนอื่นน่ะ เทียบกันได้ไหม อย่างไหนหนักกว่ากัน” ท่านก็ตอบว่า “ทำไว้กับคนอื่นหนักกว่านี้มากพระเจ้าค่ะ พระพุทธองค์ก็เลยตรัสให้กำลังใจว่า “ทนหน่อยนะองคุลิมาล” ท่านรับปากแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมต่อไปไม่ท้อถอย ในที่สุดท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ แต่กว่าจะได้เป็นก็โชกเลือดเลย เราเองถ้าเคยทำชั่วทำบาปไว้ ก็ทนรับกรรมไปก่อนก็แล้วกัน อย่าท้อ วันใดวันหนึ่งก็จะพ้นจากบาปกรรมได้ ถ้าหมั่นปฏิบัติธรรมอย่างอดทนสม่ำเสมอต่อเนื่องทุกวันๆ ก็มีโอกาสบรรลุธรรมได้

โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก)
วันที่
ที่มา
เรียบเรียงจากรายการหลวงพ่อตอบปัญหา ทาง DMC
บทความหลวงพ่อตอบปัญหา

Leave a Comment

Your email address will not be published.