เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ เพื่อให้คนเอาไปฆ่า บาปหรือไม่

คำถาม: ครอบครัวผมเลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ แล้วมีคนมาซื้อไปฆ่าขาย ผมจะได้รับผลเป็นบาปหรือไม่ ?
คำตอบ:  ได้รับแน่ๆ เพราะการเลี้ยงสัตว์ เริ่มต้นก็ทำบาปด้วยการกักขังสัตว์เป็นประการที่หนึ่ง
        ประการที่สอง คนที่เลี้ยงสัตว์เพื่อขายให้เขาฆ่า นี่ความคิดเห็นมักวิปริตผิดไปจากคนอื่นๆ คือคนทั่วไปเขาเห็นลูกไก่ออกจากไข่เขามักคิดกันว่า เจ้าตัวนี้ขนฟูน่ารัก แต่เจ้าคนเลี้ยงไก่เพื่อขายให้เขาฆ่าไม่มองเห็นอย่างนั้น เขากลับเห็นว่าเจ้าตัวขนฟูนี้ อีก ๒ เดือนข้างหน้าเนื้อมันคงจะหวาน กระดูกมันคงจะกรอบอร่อย เอาไปขายจะได้ราคาดี กำไรมาก เราจะรวยเพราะเลือดเนื้อของเจ้าไก่พวกนี้
        คนเลี้ยงสัตว์ มองสัตว์ที่เขาเลี้ยงเอาไว้ ด้วยความคิดจะเอาเปรียบ คิดเห็นแก่ตัว มองทีไรก็คิดอย่างนั้น เพราะฉะนั้นความคิดเอาเปรียบ คิดเห็นแก่ตัว จึงพอกพูนขึ้นเรื่อยๆ แล้วก็ติดเป็นนิสัย เป็นสันดานในที่สุด
        เพราะฉะนั้นในวงการผู้เลี้ยงสัตว์ จึงมักมีเรื่องกระทบกระทั่งกันมาก เนื่องจากความคิดเอาเปรียบ คิดเห็นแก่ตัว ฆ่าฟันกันตายง่ายๆ โกงกันง่ายๆ มีเรื่องขึ้นหน้าหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งบ่อยๆ มิหนำซ้ำพระพุทธองค์ยังจัดอาชีพนี้เป็นมิจฉาอาชีวะ คือ เป็นอาชีพที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง เพราะจะทำให้มีเวรติดตัวข้ามภพข้างชาติไปมาก และยาวนานทีเดียว

โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก)
วันที่
ที่มา
เรียบเรียงจากรายการหลวงพ่อตอบปัญหา ทาง DMC
บทความหลวงพ่อตอบปัญหา

Leave a Comment

Your email address will not be published.