จะลำบากแค่ไหนก็ยอม

     ยายสร้างบารมี  มุ่งหวังไปนิพพานเมื่อปราบมารหมดแล้ว ถ้ายังไม่หมด  ยายก็ไม่ยอมเข้านิพพาน ยายนึกถึงบุญ  ชาตินี้ชาติสุดท้าย  จะลำบาก ขนาดไหนก็ยอม  ยอมลดทิฐิทุกอย่าง  จึงหาคนทำอย่าง ยายได้ยาก
ไม่ว่าใครก็ตาม  ที่มาที่ศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรม (วัดพระธรรมกาย)  ยายยกมือไหว้เขาก่อนเสมอ  เพราะที่เขามานั้น  ที่ศรัทธายายก็มี  มาจ้องจับผิดก็มี ยายแก่แล้ว  คนแก่ทำอะไรก็งก ๆ  เงิ่น ๆ พอยกมือไหว้เขาก่อน  แทนที่เขาจะจับผิด  เขาก็รับไหว้ยาย  เท่ากับว่ายายได้ช่วยปิดนรกให้เขา

โอวาท คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

ที่มา หนังสือคำสอนยาย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *