ไม่ออกฤทธิ์

     ยายอยู่กับหลวงพ่อวัดปากน้ำตลอดชีวิต ไม่เคยออกฤทธิ์ *  กับท่านเลย มีอะไรก็ใช้แต่ความอดทน พอหลวงพ่อท่านดุ  ท่านสอน ก็มีแต่ความอดทน คิดแต่ทำความดีเรื่อย ๆ  ไป เป็นคนอื่นคงทนไม่ได้อย่างนี้
* (ออกฤทธิ์  ในความหมายของคุณยาย  หมายถึง  การถือตัว  อวดเก่ง)

โอวาท คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

ที่มา หนังสือคำสอนยาย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *