ต่อสู้  และอดทน

     คุณยายสอนสาธุชนที่มากราบของบารมี  ว่า คนเราจะสร้างบารมี ต้องต่อสู้ ต้องอดทน

โอวาท คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

ที่มา หนังสือคำสอนยาย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *