ชนะด้วยบุญ

     ทุกอย่าง  ใครจะสับ  จะโขกอย่างไร ยายยอมแพ้เขาแต่ข้างนอก ข้างในไม่ยอมแพ้ พอถึงสุดท้ายก็ชนะทุกอย่างทั้งหมด เป็นอย่างนี้เรื่อย ๆ  ทุกเรื่อง ข้างในยายสู้  สู้ถึงที่สุด สู้ด้วยบุญ  ไม่ยอมถอยเลย ข้างนอกก็ดูเหมือนแพ้ แต่ข้างในยิ่งดิ่งธรรมะใหญ่ ยิ่งดิ่ง  ยิ่งละเอียด ในที่สุดก็ชนะด้วยกำลังบุญของยายเอง

โอวาท คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

ที่มา หนังสือคำสอนยาย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *