ใช้บุญให้เป็น 

    การทำทาน  เป็นเสบียง การทำสมาธิ  ทำให้หลุดพ้น ต้องทำให้มาก ๆ กว่าเราจะได้บุญ  ต้องมีความเพียรพยายาม กว่าจะได้บุญ  ต้องมีศรัทธา มีเนื้อนาบุญ มีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อม  จึงจะทำบุญได้ เมื่อทำบุญยากอย่างนี้ ต้องอย่าให้บุญหกบุญหล่นไป ใช้บุญให้เป็น เพราะบุญจะนำเราไปสู่ความสุขได้

โอวาท คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

ที่มา หนังสือคำสอนยาย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *