อยู่ในบุญ

     เมื่อเกิดเรื่องหนัก ๆ  ขึ้น  ยายจะนึกถึงบุญ  นึกถึงบารมีตลอดเวลา  นึกถึงความดีที่เคยสร้างมา  จะกี่ภพกี่ชาติก็ตาม  นึกถึงบุญทั้งหมดให้มาช่วย  ให้งานที่ทำนี้สำเร็จสมใจปรารถนา เรื่องบุญเป็นเรื่องสำคัญ  เมื่อบุญเรามากแล้ว  ก็ชนะได้  ฉะนั้นมีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่เคยหวั่นไหวเลย  ยายอยู่ในบุญเสมอเหมือนกับว่า  ในครัวขาดข้าวของเครื่องใช้  ยายก็อยู่ในบุญ  ตามสมบัติตลอดเวลา  เอาสมบัติจักรพรรดิมาใช้  ให้เหลือกินเหลือใช้คำว่า  “ไม่มี”  อย่าได้รู้จัก  อะไรเกิดขึ้นก็ตาม  ยายก็อยู่ในบุญ  เรื่องต่าง ๆ  เกิดขึ้นก็เพียงแค่บ่นภายนอก  เพื่อให้เขารู้เท่านั้น  แต่ใจอยู่ในบุญ  ไม่ได้ยุ่งไปด้วย

โอวาท คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

ที่มา หนังสือคำสอนยาย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *