หาบุญได้  ใช้บุญเป็น

     กว่าจะสร้างศูนย์พุทธจักรฯ  มาได้  ยายรบกับคนมาก  ตั้งแต่มาอยู่ใหม่ ๆ  ก็ต้องรบกับพวกขโมยเรือ  จนมาถึงตอนนี้  ยายก็ต้องมารบเรื่องอื่นอีก ยายไม่มีอะไร  ยายมีแต่ความบริสุทธิ์ใจเท่านั้น ยายจะนึกถึงบุญ  นึกถึงบารมีที่ยายสั่งสมมาในอดีต  นึกถึงบุญที่ได้ทำในปัจจุบัน  และบุญที่จะได้  จะเกิดตามความตั้งใจสร้างความดีในอนาคต ยายจะนึกรวมเอาบุญนี้แหละ  ยายเอาบุญมาสู้กับเขา  นี่แหละเรียกว่า  หาบุญได้  ใช้บุญเป็น เราต้องช่วยตัวเอง  ทั้งสากลโลก  ทั้งจักรวาลไม่มีใครช่วยยายได้  ยายต้องช่วยตังเอง  ช่วยยังไง ? ก็เอาความดีใส่ตัว ล้างความชั่วให้มันหมดไป หาบุญใส่ตัวเอง

โอวาท คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

ที่มา หนังสือคำสอนยาย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *