ใจสะอาด  จึงได้ใกล้ยาย

     ผู้ที่จะสร้างบารมีไปกับยาย  หรือไปเกิดร่วมกัน สร้างบารมีร่วมกันไปได้ตลอด  จะต้องเป็นผู้มีใจสะอาด คือ  จะทำอะไรก็ตาม  ก็ตั้งใจเอาบุญจริง ๆ ทำเอาบุญอย่างเดียว คนใจสะอาดเท่านั้น  จึงจะอยู่ใกล้ยายได้ ถ้าใจสกปรกก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ เหมือนน้ำอยู่รวมกับน้ำมันไม่ได้

โอวาท คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

ที่มา หนังสือคำสอนยาย

Leave a Comment

Your email address will not be published.