ธรรมะเป็นเรื่องสำคัญ

     การนั่งธรรมะเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิตเราต้องคิดอยู่เสมอว่าต้องเข้าถึงธรรมะให้ได้ เพราะเป็นเรื่องที่สำคัญจริง ๆ เราต้องหมั่นนึกถึงบ่อย ๆ  ทุก ๆ  เวลา ไม่ว่าเราจะเดิน  ขับรถ  หรือทำอะไรก็ตาม
เมื่อมีเวลาก็ให้นึกถึงให้มาก ๆ เหมือนอย่างยาย  เมื่อยังไม่เห็นธรรมะ ก็พยายามนั่ง  ขยันนั่ง  จนเห็นธรรมะจากเห็นธรรมะได้  ก็ไปขาดรู้*  ได้

    ธรรมะยายจึงก้าวหน้า  เพราะยายนั่งจริง ๆ การปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต ถ้าเราไม่หาความสุขในชาตินี้  ชาติหน้าก็หาไม่พบ ถ้าจะพบก็ต้องพบในชาตินี้ เมื่อก่อน  ยายนั่งสมาธิกลางวัน ๖ ชั่วโมง  กลางคืน 6 ชั่วโมง  เดี๋ยวนี้ยายแก่แล้ว  อายุ 84 ปี  นั่งเดี๋ยวเดียว ก็เมื่อยแล้ว  เลยนอนดิ่งธรรมะไป ตอนนี้เรายังไม่รู้หรอก  ถ้าเราแก่  เราถึงจะรู้ว่า เมื่อยหลังปวดเอวเป็นอย่างไร  ตอนยังหนุ่มยังสาวอยู่ไม่รู้
หรอก
.
* (ขาดรู้ คือ การทำใจหยุดนิ่งสนิทสมบูรณ์  จนกระทั่งหลุดจากกายหยาบไปติดข้าง
ในละเอียด  เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วจึงถอน
การขาดรู้ทำให้จิตบริสุทธิ์มาก  มีพลังมาก  จิตขยาย  ความรู้กว้างขวาง  และ
มีญาณแม่นยำ)

โอวาท คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

ที่มา หนังสือคำสอนยาย

Leave a Comment

Your email address will not be published.